Overige

Pilot project Uden

Samen met opdrachtgevers Martin en Ellen van Zanten is Van den Hurk Architecten een onderzoek gestart naar hoe we hun huis zo optimaal mogelijk duurzaam kunnen renoveren. Vanaf het moment dat ze de woning hebben gekocht, zijn ze in stappen bezig met het verduurzamen en herstellen van achterstallig onderhoud. Nu er grotere bouwkundige gebreken ontstaan, menen Martin en Ellen dat het tijd is voor een grondiger aanpak. Dit valt samen met het proces van Udenaar de Toekomst/G1000 waar duurzaamheid door de inwoners van Uden hoog op de agenda wordt gezet: omstandigheden die een pilot-project rechtvaardigen. In deze zoektocht naar een ultieme duurzame oplossing zijn eigenlijk drie onderdelen te onderscheiden:

1. Het renoveren van de woning; belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat het een energie-leverend en ecologie-herstellende gebouw moet worden. Tevens is levensfasebestendigheid een belangrijke ontwerpfactor en dient het geheel als inspiratie voor de toekomst.

2. Living labs project; door middel van een ecologisch atrium/serre wordt zonne-energie en water gebruikt als essentieel (levend) bouwelement. Hiermee wordt praktisch onderzoek gedaan naar het samenstellen van richtlijnen voor de BrabantWoningUden versie 1.0, waarin naast de gewone bouwnormen ook andere aspecten zullen worden meegenomen.

3. Living Building Challenge; om de kwaliteit van het project te waarborgen wordt volledige certificering aangevraagd volgens LBC 3.0. Dit is een relatief recent ontwikkelde, maar zeer hoogwaardige certificering die door middel van dit project ook in Nederland geïntroduceerd kan worden. Klik hier voor meer informatie over de Living Building Challenge.

Martin en Ellen hebben samen een website waar alle project gebonden informatie wordt verzameld en een blog met wat hun bezig houdt en inspireert op het gebied van duurzaamheid.