PUBLICATIES

Learning from the seventies

Architectenweb.nl – Symposium en expositie

Zijn de leidende thema’s uit de stadsvernieuwing van de jaren zeventig opnieuw actueel? Tijdens een symposium dat de TU Eindhoven op 27 september a.s. bij ARCAM organiseert, bediscussiëren stadsvernieuwingsarchitecten van toen en nu onderwerpen als inspraak, context en het publieke domein. Die avond wordt tevens de expositie ‘Learning from the Seventies’ bij ARCAM geopend. Studenten tonen er nieuwe ontwerpen voor negen Amsterdamse buurten vol woningbouw uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Symposium:
Architecten die in de afgelopen veertig jaar bouwden in de stadsvernieuwing gaan met elkaar en met een jonge generatie architecten in gesprek over de geschiedenis, actualiteit en toekomst van binnenstedelijke woningbouwopgaven. Aan de orde komen kwesties als: inspraak, context, het publieke domein en andere stadsvernieuwingsthema’s. Wat betekenen deze thema’s voor de toekomst van de architectuur in de stad? Met: Paul de Leij, Cees Nagelkerke, Arne van Herk, Gus Tielens, Bastiaan Jongerius en Tom Frantzen. Moderator: Bernard Colenbrander.

Expositie:
Bij ARCAM worden de resultaten getoond van het afstudeeratelier Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 80’s in Amsterdam. Negen studenten Bouwkunde van de TU Eindhoven maakten nieuwe ontwerpen voor plekken in evenzoveel Amsterdamse buurten, daarbij geïnspireerd door de stadsvernieuwing aldaar. Hun begeleiders waren Marieke van Rooij (TUE), die promoveert op de Amsterdamse sociale woningbouw uit de periode 1965-1985, Gijs Wallis de Vries (TUE), Marc Reniers en Machiel Spaan (beiden M3H architecten). De volgende studenten tonen hun projecten: Oscar de Boer, Matthijs Gerds, Berend ten Hoopen, Jurjen van der Horst, Marten Huijbers, Maykel van den Hurk, Sanne Inghels, Karlijn de Jong en Marlies Raterink.